SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus


SFS6002 sähkätyöturvallisuuskoulutus

SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus sopii sähköalan töitä tekeville ihmisille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

Yleisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen jälkeen voi tietyin edellytyksin tehdä jännitteiseen osaan kohdistuvia toimenpiteitä. Ota selvää millä tavoin, jotta muutoksista saatava turvallisuuslisä saadaan mahdollisimman pian tuottavaan työhön.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

Koulutukseen kuuluu ”SFS 6002 käytännössä” -kirja, joka toimii myös luentomateriaalin pohjana, aamu- ja iltapäivä kahvin sekä lounastarjoilun.

Koulutukseen sisältyy koe, jonka perusteella kaikille osallistujille annetaan todistus ja hyväksytysti kokeesta suoriutuneille Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti.

LUENNOITSIJAT
Mikko Kaipainen
Setin auktorisoitu kouluttaja

ESIMERKKIOHJELMA KOULUTUSPÄIVÄSTÄ

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30
Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat ja sähkön vaarallisuus

10.00
Sähkötöitä tekevä henkilöstö, organisaatio, ensiapu, yhteydenpito ja työalue, työkalut ja suojaimet, piirustukset ja kilvet sekä käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset

11.30 Lounas

12.30
Työmenetelmät yleistä, työskentely jännitteettömänä, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet ja jännitetyöt

14.10 Kahvitauko

14.30
Lähityöt ja kunnossapitokäytännöt

15.15 Koe

15.45
Kokeen palautus ja loppukeskustelu

16.00 Koulutus päättyy

Myös yrityskohtaisena koulutuksena, esimerkiksi kotipaikkakunnallasi
– PYYDÄ TARJOUS!

LISÄTIETOJA
Mikko Kaipainen
+358 (0)40 515 2994

ILMOITTAUTUMINEN
yllä olevasta ota yhteyttä-painikkeesta
info (at) valaysjasavu.fi
Puhelin +358 (0) 40 515 2994

HUOM!
PERUUTUS

Mikäli kurssille osallistuminen halutaan peruuttaa, tulee se tapahtua viimeistään kaksi työpäivää ennen kurssia. Muuten laskutamme 50% kurssin hinnasta.

Yhteistyökumppanit: